Wat geloof ik?

Betreffende religie moet elke vrome persoon zich af­vragen wat hij gelooft en waarom hij dat gelooft. Dat is wat ik dus hier heb gedaan. Met tijd zal deze pagina ver­anderen als ik nieuwe inform­atie krijg en deze in mijn prak­tijk en over­tuig­ing­en opneem; ik zou het nooit anders willen.

Alle Goden, geesten, daimonen, enz. zijn aspecten van een grotere Godheid. Van Haar vorm of aard heb ik geen idee, maar volgens mij zou ik Haar toch niet kunnen be­grijp­en.

Dit ontkent niet het bestaan van de Goden als Hun eigen Enti­teit­en met Hun eigen persoon­lijk­hed­en, tenminste niet meer dan het bestaan van een bos het bestaan van elke in­dividuele boom ontkent.

Goden van andere religies bestaan. Dit als poly­theïst te ontkennen is zinloos. Ik aanbid de oud-Griekse Goden niet omdat Zij de enige Goden zijn die aan­bidding verdienen, maar omdat ik de nauwste band met Hen voel. Ik heb geen ge­schied­enis met de Goden van de Germaanse landen, Egypte of India, en over hun culturen weet ik bijna niets, dus het zou ongepast zijn voor mij om Hen te aanbidden.

In geest en ziel is de sluier tussen het materiële en het spirit­uele op zijn zwakst. Het is ge­makke­lijk­er voor het spirit­uele de geest te be­ïn­vloed­en dan materiële ver­ander­ing teweeg te brengen, en de geest is het kracht­ig­ste communi­catie­middel met het spirit­uele. De beste aanbidding bevat synergie van zowel het mentale als het fysieke — ritueel gevolgd door meditatie, bij­voor­beeld, of mentale energie naar fysieke bezig­heden sturen.

Na de dood krijgt de ziel de tijd om na te denken over haar vorige leven en de gebeden van haar na­komeling­en te horen. Daarna re­ïncarneert zij in haar volgende leven, en begint alles helemaal opnieuw.